When you're looking  for work, or workers

Open positions for work seekers

Weldforce works with different industries in Finland and the EU economic area. Our open positions and work opportunities are always based on the staffing needs of our clients. Our client companies need part and full time professional workers and employees looking for new work experience and extra work.

Weldforce as an employer

Our employees are always free to accept or reject a work offer. Hourly rates are based on the task, collective agreement and skill level. The place of work may change but Weldforce will stay your employer. We take care of all the employer’s statutory obligations, such as holiday allowance, social tax and insurance.

Our services to work seekers are all free of charge.

We provide our clients with the work history and necessary certificates of the work seekers before they start working. When mediating labour, our company follows the collective agreements of our client companies. Weldforce meets all the employer’s obligations imposed by Finnish law.

We follow the general terms and conditions (HPL GT 2014) for temporary agency work.

Our workers are covered against accident risk at Pohjola, and their occupational health care is provided by Suomen Terveystalo.

Take a step towards new work

Let Weldforce help you find fulfilling work. Contact us and ask more!

Wolne miejsca pracy

Weldforce obsługuje firmy z wielu branż przemysłu nie tylko w Finlandii, ale i w innych krajach Europy. Oferowane miejsca pracy i możliwości zatrudnienia zawsze wynikają z potrzeb firm będących naszymi klientami. Nasi klienci potrzebują zarówno pracowników jak i kadrę kierownicza -  profesjonalistów w swojej branży, pragnących zdobyć nowe doświadczenia w pracy i poszukujących dodatkowego zajęcia.

Weldforce pracodawcą

Nasi pracownicy zawsze mogą sami zdecydować, czy przyjmą oferowana pracę. Stawka godzinowa na oferowanych stanowiskach zależy od stanowiska, obowiązującego układu zbiorowego  i kwalifikacji. Nawet jeśli zmieni się miejsce pracy, to pracodawcą pozostanie Weldforce. Zajmujemy się wszystkimi wynikającymi z prawa obowiązkami pracodawcy, jak dodatkiem urlopowym, składkami na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczeniami.

Nasze wszystkie usługi są dla poszukujących pracy bezpłatne.

Przed rozpoczęciem pracy dostarczamy klientowi dokumenty zawierające przebieg pracy danej osoby i potrzebne zaświadczenia. Nasza firma w kwestiach dotyczących wynagrodzenia przestrzega  zapisów układu zbiorowego obowiązującego klienta. Weldforce odpowiada za wszystkie wymagane fińskim prawem zobowiązania pracodawcy.

W naszej działalności przestrzegamy ogólnych warunków umowy (HPL YSSE 2014) dotyczącej wynajmu pracowników w branży rekrutacji i leasing pracowniczego

Nasi pracownicy są objęci ubezpieczeniem wypadkowym w towarzystwie ubezpieczeniowym Pohjola, a opieka zdrowotna jest zapewniona przez w sieć poradni medycznych Suomen Terveystalo.

Nowa praca czeka na ciebie

Pozwól, by Weldforce pomogło ci znaleźć ciekawą pracę. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej! 

Leave your contact info and we will get back to you!

By e-mail
By text message